Nudo riverso, 2017 – 60×50

Nudo riverso, 2017 - 60x50