NUDO

Nudo, 2004 - 90X100 cm

Nudo_Annamaria, 2004 – 90X100